1. Home
  2.   

Veelgestelde vragen

 Vragen over beëindiging STAP-budget

Wat komt er ter vervanging van het huidige STAP-budget?

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft aangegeven te gaan kijken op welke manier zij Leven Lang ontwikkelen kan blijven stimuleren. UWV is in gesprek met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het vervolg van of nieuwe manieren waarop een brede groep mensen ondersteund kunnen worden met het volgen van scholing.

Moet ik mijn facturen nu eerder indienen?

Nee, dat hoeft niet. Als UWV voeren we de regeling uit. Facturen kunt u op zijn vroegst 3 weken voor de startdatum van de scholing indienen. U hoeft deze niet eerder in te dienen. Het budget is gereserveerd en ook nog beschikbaar. Hoe we de organisatie gaan afronden, is nog niet duidelijk. Zodra hier meer duidelijkheid over is, ontvangt u bericht van ons.

Blijven jullie ons ondersteunen bij vragen, inkooporders, facturen en betalingen?

Wij gaan gewoon door met ons werk. Dit houdt in dat u nog steeds bij ons terecht kunt voor vragen en dat de orders, facturen en betalingen nog gewoon verwerkt worden.

 

Overige vragen

Waar staan de voorwaarden voor STAP-budget?

Op www.uwv.nl/STAP voor de burger en voor de opleider: www.stapvooropleiders.nl.

Wat is de rol van de website STAP-budget.nl bij de uitvoering van de STAP-regeling?

STAP-budget.nl is een website gericht op de ondersteuning van burgers bij de oriëntatie op scholingsaanbod waarvoor STAP-subsidie kan worden aangevraagd. Ook is het een marketingplatform voor opleiders. STAP-budget.nl opereert onafhankelijk van de ministeries van SZW en OCW en de uitvoeringsorganisaties UWV en DUO.

Wat gebeurt er als de start van de scholing doorgeschoven wordt?

Dan dient de burger een wijziging door te geven via Mijn STAP-budget. Let op, er kan beperkt doorgeschoven worden.

Als deelnemer een traject volgt leidend tot een MBO-certificaat, geldt dit dan als Bewijs van Deelname? Kan dit proces dan via DUO lopen, omdat daar is geregistreerd dat de deelnemer dit behaald heeft.

Het certificaat zelf is geen Bewijs van Deelname. Opleider dient naast uitreiking van het certificaat nog wel een Bewijs van Deelname te delen in het Opleidersportaal.