1. Home
 2.   

Registeren scholingsaanbod

Het is niet meer nodig om scholingsaanbod op te voeren in het STAP-scholingsregister. Het STAP-scholingsregister is nog in gebruik voor herstelacties. Nadat de herstelacties zijn uitgevoerd stopt het STAP-scholingsregister.

Op deze pagina vindt u de volgende onderwerpen:

Gegevens aanvullen

Heeft uw erkennende organisatie uw organisatie in het STAP-scholingsregister geregistreerd? Dan kunt u uw gegevens aanvullen en uw scholingsactiviteiten registreren. Het gaat om de volgende gegevens:

 • Gegevens over de opleider, bijvoorbeeld de naam die u hanteert in communicatie en de contactgegevens
 • Gegevens over de opleiding, bijvoorbeeld de naam van de opleiding, de studielast en het niveau
 • Gegevens over de scholingsactiviteit, bijvoorbeeld de locatie, de startdatum en de prijs.

Let op!

Het KvK nummer van opleiders wordt gebruikt als unieke identificatie van de rechtspersoon die uitvoeringsverantwoordelijk is voor de levering van de STAP erkende scholing. UWV gebruikt dit KvK-nummer voor authenticatie (eHerkenning) voor mijnSTAP, de administratieve verwerking, facturatie en betaling. Het scholingsaanbod dat onder dit KvK-nummer wordt geregistreerd, wordt afgerekend conform de bijbehorende specificaties van dit KvK-nummer zoals vastgelegd bij UWV en Tie-Kinetix.

Scholingsactiviteiten registreren


1. Geautomatiseerde koppeling

Er zijn 3 manieren om de gevraagde gegevens in het scholingsregister vast te leggen:

Er is een Programma van Eisen MBO opgesteld voor de geautomatiseerde koppeling tussen de administratiepakketten in het bekostigd mbo en het scholingsregister/RIO. Hebt u vragen? Dan kunt u contact opnemen met stapscholingsregister@duo.nl.

2. EDU-DEX

Veel opleiders stellen nu al hun opleidingsaanbod beschikbaar via EDU-DEX. EDU-DEX breidt daarom de gegevensset uit met de voor STAP benodigde gegevens. EDU-DEX en DUO zorgen er daarna voor dat EDU-DEX wordt aangesloten op het scholingsregister. Naar EDU-DEX.

Hierbij vindt u een aantal aandachtspunten voor de uitwisseling van uw scholingsaanbod met EDU-DEX.

3. RIO-portaal

Vult u het scholingsregister via het RIO-portaal? U registreert dan handmatig de gegevens in het scholingsregister.

In de Gegevensset STAP-scholingsregister vindt u een overzicht en andere toelichting van alle gegevens die in het scholingsregister vastgelegd kunnen worden. Pas als deze gegevens volledig zijn, kan de burger STAP-budget aanvragen voor de scholingsactiviteit.

Informatie per sector

Uw scholingsactiviteiten registreren werkt voor elke sector net even anders. Kies onder welke categorie uw instelling valt.

Blanco
Bekostigde mbo-instelling met OCW-erkenning

Als bekostigde mbo-instelling hebt u al een aantal gegevens in RIO geregistreerd die voor STAP van belang zijn. Bijvoorbeeld de onderwijsaanbieders, de onderwijslocaties en in een aantal gevallen de aangeboden opleidingen.

Ontbrekende gegevens

Mbo-instellingen kunnen niet alleen hun reguliere opleidingen (alleen deeltijd-bol en bbl) registreren voor het STAP-budget, maar ook onderdelen van opleidingen (keuzedelen en certificaten) en eigen cursussen (contractonderwijs). Deze onderdelen en cursussen waren geen onderdeel van de registratie in RIO, maar kunnen vanaf half oktober wel handmatig worden geregistreerd voor STAP via het RIO-portaal. Verder moet u als mbo-instelling een aantal nieuwe gegevens registreren, zoals de prijs. Ook moet u aangeven welke opleidingen opgenomen moeten worden in het scholingsregister. Heeft uw onderwijsinstelling al een koppeling tussen het SIS en RIO, dan is het wel verstandig om samen met de beheerder van het SIS contact te onderhouden als u ook handmatig wilt opvoeren.

Uitbreiden koppeling tussen SIS en RIO

De MBO Raad, saMBO-ICT en DUO hebben de werkgroep RIO STAP mbo opgericht, waaraan ook een aantal mbo-instellingen en de SIS-leveranciers deelnemen. In deze werkgroep worden afspraken gemaakt over het uitbreiden van de huidige koppeling tussen het SIS (Student Informatie Systeem) en RIO. Zo kunt u ook via deze route vanaf begin januari 2022 de aanvullende STAP-gegevens in het scholingsregister registreren.

Gegevens aanvullen via SIS-pakket

Wilt u uw gegevens aanvullen via uw SIS-pakket? Neem dan contact op met uw softwareleverancier.

Gegevens aanvullen via RIO-portaal

Binnen uw organisatie heeft de beheerder al toegang tot Mijn DUO. Hebt u de RIO-gegevens ook handmatig opgevoerd via het RIO-portaal, dan kunt u sinds oktober 2021 aan de slag. Wilt u ook cursussen en opleidingsonderdelen opvoeren, dan moet u nog de rol ‘Beheerder RIO opleidingseenheid’ aanvragen.

Hebt u de RIO-gegevens niet handmatig opgevoerd? Dan kan de beheerder van Mijn DUO het bestuursnummer en de rollen ‘RIO beheerder Algemeen’ en ‘Beheerder RIO selfservice’ laten toevoegen aan zijn profiel. Dit moet met het formulier Aanmelding en wijziging Mijn DUO Zakelijk.

Aandachtspunten bij het invullen:

 • Vul bij vraag 1.2 uw bestuursnummer in (5 cijfers).
 • Kruis bij vraag 3 aan: ‘Beheerder RIO Algemeen’, ‘RIO beheerder selfservice’ en ‘Beheerder RIO opleidingseenheid’.
 • Laat het formulier ondertekenen door de persoon die geregistreerd staat bij de KvK als tekenbevoegd.

Hoe u uw scholingsactiviteiten registreert in het scholingsregister, leest u in de Kennisbank RIO.

Contactpersoon registreren

Registreer in het scholingsregister ook een contactpersoon, voor het geval DUO of UWV vragen heeft over uw scholingsactiviteiten. Hoe u de contactpersoon registreert, leest u in de Kennisbank RIO.

Niet-bekostigde mbo-instellingen met OCW-erkenning

Als niet-bekostigde mbo-instelling hebt u al een aantal gegevens in RIO geregistreerd die voor STAP van belang zijn. Bijvoorbeeld de onderwijsaanbieders, de onderwijslocaties en in een aantal gevallen de aangeboden opleidingen.

Ontbrekende gegevens

Mbo-instellingen kunnen niet alleen hun reguliere opleidingen registreren voor het STAP-budget, maar ook onderdelen van opleidingen (keuzedelen en certificaten) en eigen cursussen (contractonderwijs). Deze onderdelen en cursussen waren geen onderdeel van de registratie in RIO, maar kunnen vanaf oktober wel worden geregistreerd voor STAP. Verder moet u als mbo-instelling een aantal nieuwe gegevens registreren, zoals de prijs. Ook moet u aangeven welke opleidingen opgenomen moeten worden in het scholingsregister.

Gegevens registreren via EDU-DEX

Wilt u het scholingsregister vullen via EDU-DEX? Neem dan contact met EDU-DEXLink opent externe pagina op voor informatie.

Gegevens aanvullen via RIO-portaal

Binnen uw organisatie heeft de beheerder al toegang tot Mijn DUO. Hij heeft ook de juiste rollen. Wilt u ook cursussen of opleidingsonderdelen toevoegen als scholingsactiviteiten, dan moet u de rol Beheerder RIO opleidingseenheid aanvragen. Dit doet u met het formulier Aanmelding en wijziging Mijn DUO Zakelijk (beheerder).

Hoe u uw scholingsactiviteiten registreert in het scholingsregister, leest u in de Kennisbank RIO.

Contactpersoon registreren

Registreer in het scholingsregister ook een contactpersoon, voor het geval DUO of UWV vragen heeft over uw scholingsactiviteiten. Hoe u de contactpersoon registreert, leest u in de Kennisbank RIO.

Bekostigde ho-instelling met OCW-erkenning

In 2021 wordt RIO ingevoerd in het hoger onderwijs. De invoering van het STAP-scholingsregister gaat hierin mee.

Registratie gegevens in het scholingsregister

Met ingang van januari 2022 wordt u als door OCW erkende en bekostigde ho-instelling opgenomen in het scholingsregister (omzetting van CROHO naar RIO-ho). Vanaf dat moment kunt u uw scholingsactiviteiten via het RIO-portaal handmatig vastleggen.

Scholingsactiviteiten registreren via RIO-portaal

Toegang tot Mijn DUO kunt u vanaf begin januari 2022 aanvragen met het formulier Aanmelding en wijziging Mijn DUO Zakelijk.

Nieuwe gebruikers moeten altijd eHerkenning aanvragen. Instellingen die al een Beheerder HO hebben met een token hoeven voorlopig geen eHerkenning aan te vragen. Wel moeten ook zij autorisaties aanvragen voor toegang tot Mijn DUO. Dit doen zij met een ander formulier, het formulier Aanmelding en wijziging Mijn DUO Zakelijk (beheerder)

Aandachtspunten bij het invullen:

 • Vul bij vraag 1.2 uw gegevens en uw bestuursnummer in.
 • Kruis bij vraag 3 aan: ‘Beheerder RIO Algemeen’, ‘RIO beheerder selfservice’ en ‘Beheerder RIO opleidingseenheid’.
 • Laat het formulier ondertekenen door de persoon die geregistreerd staat bij de KvK als tekenbevoegd.

Om in te loggen op Mijn DUO hebt u eHerkenningLink opent externe pagina nodig. eHerkenning is het nieuwe inlogmiddel van de overheid. Op duo.nl/eherkenning leest u wat u moet doen om op Mijn DUO te kunnen inloggen met eHerkenning.

Hoe u uw scholingsactiviteiten registreert in het scholingsregister, leest u in de Kennisbank RIO.

Niet-bekostigde ho-instelling met OCW-erkenning

In 2021 wordt RIO ingevoerd in het hoger onderwijs. De invoering van het STAP-scholingsregister gaat hierin mee.

Registratie gegevens in het scholingsregister

Met ingang van januari 2022 wordt u als door OCW erkende ho-instelling opgenomen in het scholingsregister. Daarna kunt u de ontbrekende gegevens aanvullen.

Gegevens registreren via EDU-DEX

Wilt u het scholingsregister vullen via EDU-DEX? Neem dan contact met EDU-DEXLink opent externe pagina op voor informatie.

Scholingsactiviteiten registreren via RIO-portaal

Wilt u uw scholingsactiviteiten handmatig registreren via het RIO-portaal? Dan hebt u toegang tot Mijn DUO op bestuursniveau nodig. De beheerder van Mijn DUO kan het bestuursnummer en de rollen ‘RIO beheerder Algemeen’, ‘Beheerder RIO selfservice’ en ‘Beheerder RIO opleidingseenheid’ laten toevoegen aan zijn profiel met het formulier Aanmelding en wijziging Mijn DUO Zakelijk.

Aandachtpunten bij het invullen:

 • Vul bij vraag 1.2 uw bestuursnummer in (5 cijfers).
 • Kruis bij vraag 3 aan: ‘Beheerder RIO Algemeen’, ‘RIO beheerder selfservice’ en ‘Beheerder RIO opleidingseenheid’.
 • Zorg dat het formulier ondertekend wordt door de persoon die geregistreerd staat bij de KvK als tekenbevoegd.

Om in te loggen op Mijn DUO hebt u eHerkenningLink opent externe pagina nodig. eHerkenning is het nieuwe inlogmiddel van de overheid. Op duo.nl/eherkenning leest u wat u moet doen om op Mijn DUO te kunnen inloggen met eHerkenning.

Hoe u uw scholingsactiviteiten registreert in het scholingsregister, leest u in de Kennisbank RIO.

Contactpersoon registreren

Registreer in het scholingsregister ook een contactpersoon, voor het geval DUO of UWV vragen heeft over uw scholingsactiviteiten. Hoe u de contactpersoon registreert, leest u in de Kennisbank RIO.