STAP-budget

Vanaf 1 maart 2022 kunnen werkenden en niet-werkenden gebruik maken van STAP-budget. Zij kunnen via UWV budget aanvragen voor het volgen van een scholingsactiviteit. STAP-budget vervangt in 2022 de huidige aftrek voor studiekosten bij de aangifte van inkomstenbelasting.

UWV en DUO voeren samen de regeling uit. UWV verzorgt voor de burger het aanvraagproces en voor de opleider de financiële afhandeling. DUO beheert het scholingsregister waarin de opleiders met de opleidingen geregistreerd worden die in aanmerking komen voor STAP-budget.

Deze site is een gezamenlijk initiatief van UWV en DUO. U vindt er alle informatie om u goed voor te bereiden op de start van STAP-budget in maart 2022.

             

 

STAP-budget. Zorg dat u er klaar voor bent.

Toelating STAP-scholingsregister

De opleider moet toegelaten worden in het STAP-scholingsregister van DUO.

eHerkenning

Voor het registreren van het scholingsaanbod is eHerkenning nodig.

Bewijs van deelname

Het Bewijs van deelname wordt geüpload in het STAP-portaal van UWV.

Registreren scholingsaanbod

Het scholingsaanbod wordt in het STAP-scholingsregister van DUO geregistreerd.

STAP-aanmeldingsbewijs

De burger heeft voor de STAP-aanvraag bij UWV een STAP-aanmeldingsbewijs nodig.

Financiële aansluiting

De uitkering van STAP-budget verloopt via de STAP-broker ‘TIE Kinetix’.

Toelating STAP-scholingsregister

De opleider moet toegelaten worden in het STAP-scholingsregister van DUO.

Registreren scholingsaanbod

Het scholingsaanbod wordt in het STAP-scholingsregister van DUO geregistreerd.

e-Herkenning

Voor het registreren van het scholingsaanbod is e-Herkenning nodig.

STAP-aanmeldingsbewijs

De burger heeft voor de STAP-aanvraag een STAP-aanmeldingsbewijs nodig.

Bewijs van deelname

Het Bewijs van deelname wordt geüpload in het STAP-portaal van UWV.

Financiële aansluiting

De uitkering van STAP-budget verloopt via de STAP-broker ‘TIE Kinetix’.

Bekijk de video

Planning

JANUARI 2022

Ho-instellingen met OCW-erkenning kunnen het scholingsaanbod via het RIO-portaal registreren.

Mbo-instellingen met koppeling tussen SIS en RIO kunnen het scholingsaanbod via het SIS registeren.

FEBRUARI 2022

STAP-BUDGET portaal BESCHIkBAAR VOOR OPLEIDERS VOOR INZAGE SCHOLINGSREGISTER 

MAART 2022

Start eerste aanvraagperiode STAP-budget.

Sector- en branche organisaties voeren sector- en branche erkende opleiders op.

Na melding van de sector- en branche organisatie kunnen opleiders het scholingsaanbod via het RIO-portaal registreren.