1. Home
  2.  # 

Bewijs van deelname

Als uw student een STAP-gesubsidieerde scholing heeft gevolgd, dan moet u UWV informeren over het resultaat daarvan. De regeling STAP-budget schrijft voor dat u hiervoor een Bewijs van deelname binnen 3 maanden na het einde van de scholing aan UWV verstrekt. Het Bewijs van deelname is dus uw terugkoppeling aan UWV over de opleiding en het resultaat ervan. Dit resultaat kan succesvol zijn (bijv. er is een certificaat behaald, er was sprake van 80% aanwezigheid of er een toets is gedaan) of niet succesvol (bijv. de student heeft niet/beperkt deelgenomen of de opleiding is niet doorgegaan omdat er een te beperkt aantal deelnemers waren).

Het aanleveren van het Bewijs van deelname kunt u straks doen in het STAP-opleidersportaal. Dit doet u door:

  •  invullen van het resultaat per student of;
  • gebundeld vullen van het Bewijs van deelname voor meerdere studenten door het uploaden van een bestand in XML-formaat of CSV-formaat.

Invullen resultaat bewijs van deelname per individu
Voor het gebruik van en het inloggen op het Opleidersportaal hebt u e-Herkenning nodig. Via de optie “Bewijs van deelname” is het altijd mogelijk om de uitkomst handmatig op te voeren. Deze functionaliteit is te vinden onder de button ‘Bewijs van deelname’. Daar vindt u een overzicht van alle aanvragen waar nog een resultaat van deelname voor moet worden doorgegeven.

Figuur 1: voorbeeld webpagina STAP-applicatie Opleidersportaal – verwerking Bewijs van deelname (totaaloverzicht)

 

Figuur 1

Figuur 2: voorbeeld webpagina STAP-applicatie Opleidersportaal – verwerking Bewijs van deelname (selectie burger) 

Figuur 3: voorbeeld webpagina STAP-applicatie Opleidersportaal – verwerking Bewijs van deelname (resultaat ingeven) 

Figuur 2

Invullen Bewijs van deelname voor meerdere individuen in bulk

UWV biedt straks de mogelijkheid om de Bewijzen van deelname in bulk door te geven. Via het opleidersportaal kunt u een XML- of CSV-bestand uploaden. UWV verwerkt deze en stelt vervolgens de subsidie formeel vast.

Om een Bewijs van deelname in bulk als CSV of XML door te geven aan UWV zijn de volgende gegevens nodig: 

Klik hier voor de specificaties van het Bewijs van Deelname
STAP-Attribuut Waarde Verplicht
Student Studentnummer
(Student- /klant- /inschrijvingsnummer waaronder student bij u bekend is op moment van afgifte STAP-aanmeldingsbewijs)
Alfanumeriek 1-20 Verplicht
Geboortedatum Numeriek, 8,
“yyyy-MM-dd”
Verplicht
Opleider

Opleider Id

(In STAP-scholingsregister bekend als ‘OnderwijsAanbiederCode’. De unieke aanduiding van een opleider voor uitwisseling in de keten. Deze code wordt in het STAP-scholingsregister aangemaakt.)

Alfanumeriek, 7, “***A***” waarbij * 0 t/m 9 mag zijn Verplicht
Opleiding

Opleiding Id
(De unieke identificatie van een door de opleider verzorgde opleiding voor uitwisseling in de STAP-keten.

Dit is de code van de opleiding zoals deze bij DUO bekend is, waarvoor de opleider de student aanmeldt. In STAP-scholingsregister is dit gegevens bekend als ‘AangebodenOpleidingCode’.
Opleiders die het STAP-scholingsregister handmatig vullen of via EDU-DEX beschikken niet standaard over dit Id.

Zij vullen dit veld niet.)

Alfanumeriek, 36,

“********-****-****-****-************” waarbij * a t/m f, A t/m F of 0 t/m 9 mag zijn, dus 5 groepen respectievelijk 8,4,4,4 en 12 karakters lang gescheiden door ‘–‘, oftewel 36 karakters lang

Optioneel
Scholing

Scholing Id
(Scholing Id is de identificatie van een scholingsactiviteit met een geplande start- en einddatum en een plaatsnaam.

Scholing Id is in het STAP-scholingsregister bekend als ‘Aangeboden-opleidingcohortcode’.

Dit is een door de opleider zelf bepaald  identificerend kenmerk van een aangeboden cohort.
Er worden hier drie situaties onderscheiden:

  1. Voor opleiders die hun scholingsaanbod handmatig via het RIO-portaal (H2M) opvoeren geldt: Scholing Id dient uniek te zijn binnen de opleider.
  2. Voor opleiders die hun scholingsaanbod geautomatiseerd (ook wel M2M genoemd) opvoeren geldt: Gebruik de huidige definitie en vulling, dat wil zeggen de waarde in de M2M-koppeling in het veld ‘Aangeboden-opleidingcohortcode’. Aanvullende advies is om wel een unieke waarde binnen de opleider te gebruiken.
  3. Voor opleiders die hun scholingsaanbod via EDU-DEX opvoeren geldt: Scholing Id dient uniek te zijn binnen de opleider. Bij EDU-DEX is dit attribuut bekend als “programRunId” en binnen het Scholingsregister als ‘Aangeboden-opleidingcohortcode’.)
Alfanumeriek, 1-60 Verplicht
Resultaat scholing
(Het resultaat van de deelname aan de desbetreffende scholing)
Waardenlijst, één van: “Opleiding succesvol afgerond”, “Opleiding niet succesvol afgerond: oorzaak burger” of “Opleiding niet succesvol afgerond: oorzaak opleider” Verplicht

NB: Bij de verwerking wordt het KvK nummer van de opleider waarmee wordt ingelogd automatisch meegenomen in de verwerking. En derhalve bewust niet uitgevraagd.

De opbouw van uw bulklevering via XML of CSV is afhankelijk of u gebruik maakt van de M2M koppeling met het STAP-scholingsregister (genaamd standaard) of van de handmatige opvoer en EDU-DEX (genaamd H2M en EDU-DEX).
De technische specificaties van deze bestandsopbouw met daarbij passende voorbeelden voor een XML of CSV worden nog bijgewerkt, met de bedoeling om deze zeer binnenkort te publiceren.