1. Home
  2.   

eHerkenning

Wat moet u doen voor het gebruik van eHerkenning bij DUO?
Heeft u al toegang tot Mijn DUO of het RIO-portaal met een tokengenerator, dan moet u dit tokengenerator gebruiken totdat u een bericht van DUO krijgt om over te stappen op inloggen met eHerkenning.
Heeft u geen toegang tot Mijn DUO, dan moet u eHerkenning aanvragen. U kunt de volgende stappen nemen:

  • Stel een coördinator aan die de overstap naar eHerkenning coördineert.
  • Zoek uit of eHerkenning binnen uw bestuur of organisatie al wordt gebruikt en of er al een machtigingenbeheerder voor eHerkenning is.
  • De machtigingenbeheerder eHerkenning vraagt bij de leverancier een machtiging voor het eHerkenningsmiddel aan voor de dienst ‘Mijn DUO voor zakelijke gebruikers’.
  • Kies minimaal voor het betrouwbaarheidsniveau EH3 (substantieel).

Met het formulier Toegang Mijn DUO kunt u de benodigde rollen aanvragen (zie onderdeel Registreren Scholingsaanbod). In deze handleiding vindt u een beschrijving van het proces om eHerkenning te koppelen aan uw autorisaties.

Wat moet u doen voor het gebruik van eHerkenning bij UWV?

Op het STAP-opleidersportaal kunt u straks uitsluitend inloggen met eHerkenning beveiligingsniveau 3. Bij uw leverancier voor eHerkenning kunt u vragen naar de machtiging voor het eHerkenningsmiddel  genaamd STAP Opleidersportaal. Als u inlogt met uw KVK-nummer via eHerkenning, krijgt u de volgende mogelijkheden op het opleidersportaal:

  • overzicht van de toegekende STAP-budgetaanvragen van uw studenten;
  • overzicht van aanvragen waar een Bewijs van deelname voor ingediend moet worden. Zoals eerder beschreven kunt u kiezen of u dit per student of in bulk doet;
  • optie voor het aanleveren van aanmeldgegevens in bulkbestand, zoals eerder beschreven als XML- of CSV-bestand;
  • optie voor het annuleren van een opleidingsactiviteit;
  • wijzigingen doorgeven in de informatie voor de financiële afhandeling.

De scholing die de student uit het aanbod heeft gekozen en waar u een STAP-aanmeldingsbewijs voor heeft verstrekt, is gekoppeld aan het KvK-nummer van de onderwijsaanbieder in het STAP-scholingsregister.