1. Home
  2.   

Service & contact

UWV

Hebt u vragen over het STAP-aanmeldingsbewijs, het Bewijs van Deelname of Financiële aansluiting? Dan kunt u bellen met UWV via 088 – 898 22 02. Bellen kan van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.

DUO

Wilt u meer weten over de toelating van opleiders en het registreren van scholingsaanbod in het STAP-scholingsregister van DUO, dan kunt u bellen naar 050-599 7738, optie 3. De helpdesk is elke dag bereikbaar van 9.00 tot 13.00 uur. U kunt ook mailen naar stapscholingsregister@duo.nl.

Veelgestelde vragen

Wat heeft een burger nodig om het STAP-budget aan te vragen?

Voor het aanvragen van het STAP-budget heeft de burger een ‘STAP-aanmeldingsbewijs’ van u nodig voor de scholingsactiviteit waarvoor de burger zich heeft aangemeld. Ook moet de burger een DigiD hebben om in te loggen op het “Mijn STAP”-portaal waar de aanvraag ingediend kan worden. Het STAP-aanmeldingsbewijs is een bevestiging dat de burger zich bij u heeft aangemeld om de scholingsactiviteit te kunnen en mogen volgen.

Wat houden 6 aanvraagtermijnen van 2 maanden in?

Er is een gelimiteerd budget per jaar voor de STAP-budget regeling beschikbaar. Het Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid wil burgers een gelijke kans op de toegang tot het budget geven. Daarom kunnen burgers op 6 momenten verdeeld over het kalenderjaar STAP-budget aanvragen. Per aanvraagtijdvak is één gelijk deel van het totale subsidiebedrag beschikbaar. Het totale maximum subsidiebedrag wordt op deze manier dus verdeeld over 6 tranches, waarbij geldt per aanvraagtijdvak: op is op.

Welke kosten vallen onder het STAP-budget?

 Volgens de regeling komen de volgende kosten voor subsidie in aanmerking:

– Les-, cursus-, of examengeld;
– kosten van door de opleider verplicht gestelde leermiddelen of beschermingsmiddelen; deze middelen dienen noodzakelijk te zijn voor het volgen en afronden van de opleidingsactiviteit, mits deze kosten in rekening worden gebracht door de opleider;
– kosten voor een EVC-procedure die door de EVC-aanbieder in rekening worden gebracht. (EVC per 2022 of later beschikbaar) 

Hoe maak ik een e-factuur aan?

E-facturen maakt u aan via uw eigen e-facturatievoorziening en dient u daarna via de STAP-budget e-factuurbroker (TIE Kinetix) in bij UWV. Meer informatie over e-facturatie vindt u op de pagina “Financiële aansluiting”.

Moet de opleider of de scholingsactiviteit erkend zijn?

In de regeling is de erkenning opgenomen per opleider. Er is op dit moment nog overleg tussen het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de erkenningsvertegenwoordigers of en zo ja, op welke wijze de erkenningen op scholingsactiviteit ingeregeld worden.

Welke scholing valt onder de STAP-budget regeling?

In het scholingsregister van de DUO erkende opleiders en EVC-aanbieders vallen onder de STAP-budget regeling. Er kan uitsluitend STAP-budget subsidie aangevraagd worden voor de scholingsactiviteiten die zijn opgenomen in het Scholingsregister. EVC is per 2022 beschikbaar.