1. Home
  2.   

Meldingen

Op deze pagina staan de belangrijke, actuele meldingen die van toepassing zijn op de huidige of aankomende aanvraagperiode van STAP-budget. Zodra een melding niet meer van toepassing is, komt deze te staan bij gesloten meldingen.

Let op: De volgende aanvraagperiode voor uw studenten start op vrijdag 1 juli 2022 om 10:00 uur.
 

Actuele meldingen

Melding: Per 15-04 vooraanmeldingen uploaden mogelijk

Het uploaden van vooraanmeldingen is vanaf vrijdag 15 april mogelijk via het STAP-opleidersportaal. Meer informatie over vooraanmeldingen zoals benodigdheden, tips en voorbeelden, vindt u op de pagina vooraanmeldingen

Status: actueel – geplaatst op dinsdag 19 april 2022 om 15:30 uur

Melding: Herstellen dubbele of incorrecte verleningen en inkooporders

De STAP organisatie is gestart met de herstelactie n.a.v. dubbele of incorrecte verleningen en inkooporders.

Bij meervoudige verleningen hanteren wij de eerste verlening en inkooporder. Met de eerste verlening kan uw student de scholing volgen en u de inkooporder daarvan verwerken. Overige, dubbele verleningen of inkooporders worden door ons ingetrokken of geannuleerd, conform de regelgeving.

Let op: Mogelijk is er verleend voor verschillende scholingen: in dat geval zullen we afgaan op het STAP-aanmeldingsbewijs en contact opnemen met de student in kwestie. Bij een verkeerde verlening gaan we over tot intrekken van de verkeerde verlening en annuleren van de verkeerde inkooporder en zullen we een nieuwe verlening/inkooporder verstrekken voor de juiste opleider en/of scholing.

Als u lijsten heeft waar de foutieve inkooporders op staan, dan kunnen we kijken of die voorkomen met de lijst van onze herstelactie.

Als er inderdaad een aanvraag is gedaan en afgewezen, dan kan door de student bezwaar worden ingediend.

Status: actueel – geplaatst op donderdag 10 maart 2022 om 11:05 uur

Melding: Onjuiste inkooporder ontvangen

Heeft u een onjuiste inkooporder ontvangen en u géén gebruik gemaakt van vooraanmeldingen: stuurt u dan een mail orderbeheerstap@uwv.nl om de onjuiste inkooporder te laten corrigeren.

Status: actueel – geplaatst op donderdag 3 maart 2022 om 14:30 uur

Melding: Onjuiste inkooporder ontvangen door vooraanmeldingen

Door het niet gebruiken van de ingestuurde vooraanmeldingen en de opgetreden technische storingen zijn in een aantal situaties onjuiste inkooporders verstuurd.

De ingezonden vooraanmeldingen worden komende weken door UWV gebruikt om deze onjuiste inkooporders te corrigeren.

De correctie houdt in dat UWV de oorspronkelijke verlening zal intrekken en de bijbehorende inkooporder zal annuleren. Vervolgens zal UWV voor de juiste opleiding (conform STAP-aanmeldingsbewijs) opnieuw STAP-budget  verlenen en een nieuwe inkooporder verstrekken. UWV neemt hierover altijd vooraf contact op met de student en opleider in kwestie.

Let op: Heeft u een onjuiste inkooporder ontvangen en u heeft géén gebruik gemaakt van vooraanmeldingen: stuurt u dan een mail orderbeheerstap@uwv.nl om de onjuiste inkooporder te laten corrigeren.

Status: actueel – geplaatst op donderdag 3 maart 2022 om 14:30 uur

Melding: Tips om in Excel een CSV te maken

Wanneer het niet lukt om een CSV-bestand met vooraanmeldingen te uploaden, vragen wij u de volgende onderdelen in het bestand te controleren. Bekijk de tips om in Excel een CSV-bestand te maken voor:

Status: actueel – geplaatst op dinsdag 15 februari 2022 om 12:45 uur

Gesloten meldingen

Melding: Eerder geüploade vooraanmeldingen komen te vervallen

[gesloten melding] In verband met voorgenomen aanpassingen (extra validaties) komen eerder geüploade vooraanmeldingen te vervallen. Deze kunnen vanaf 15 april opnieuw worden geüpload.  Dit in verband met het doorvoeren van verbeteringen van dit proces.

Status: gesloten – geplaatst op dinsdag 15 maart 2022 om 14:00 uur

Melding: Technische storingen vooraanmeldingen

[gesloten] Het gebruiken van vooraanmeldingen veroorzaakt technische storingen. Hierdoor zijn we genoodzaakt om de vooraanmeldingen in de eerste aanvraagperiode (van 1 maart tot en met 30 april) achterwege te laten.

Update: Inmiddels is het STAP-budget voor het eerste tijdsvak niet meer beschikbaar. Voor de volgende aanvraagperiode, die start op 1 mei, wordt er gewerkt met een verbeterde versie van vooraanmeldingen.

Status: gesloten – geplaatst op dinsdag 1 maart 2022 om 11:55 uur

Melding: Storing op het STAP-portaal / lange wachtrij.

[gesloten melding] Door een storing is het STAP-portaal minder goed bereikbaar. Uw studenten kunnen hierdoor problemen ervaren bij het inloggen of het starten van de aanvraag. Als uw studenten in de wachtrij staat, adviseer ze dan het venster niet te sluiten. Wij werken aan een oplossing. Onze excuses voor het ongemak.

Status: gesloten – geplaatst op dinsdag 1 maart 2022 om 11:55 uur