1. Home
 2.   

STAP-aanmeldingsbewijs

Burgers hebben bij het aanvragen van het STAP-budget een STAP-aanmeldingsbewijs nodig. Het STAP-aanmeldingsbewijs is een bevestiging die u aan de student verstrekt. Veelal zal dat binnen uw inschrijvingsproces plaatsvinden.

In het STAP-aanmeldingsbewijs staat dat de student zich bij u heeft aangemeld of ingeschreven voor het volgen van een door STAP-budget erkende opleiding. Zonder dit bewijs kan de student geen aanvraag voor subsidie STAP-budget indienen. U verstrekt het STAP-aanmeldingsbewijs in PDF-formaat, bijvoorbeeld via email aan de student.

Het STAP-aanmeldingsbewijs dient te voldoen aan de volgende vereisten:

 • Bestandformaat: PDF
 • Formaat: A4
 • Content:
  • in kop staat tekst “STAP-aanmeldingsbewijs”;
  • in body staan gegevens die noodzakelijk zijn voor de aanvraag (zie specificaties STAP-aanmeldingsbewijs);
  • in tekst is opgenomen: “Dit STAP-aanmeldingsbewijs heeft u nodig om uw STAP-subsidie aan te kunnen aanvragen bij UWV. U kunt dit doen via www.uwv.nl/stap
 • Te gebruiken lettertype/grootte: <ieder leesbaar type volstaat>;
 • Huisstijl/kleuren: U kunt uw eigen huisstijl gebruiken

Op de PDF van het STAP-aanmeldingsbewijs zijn minimaal de volgende gegevens opgenomen:

Klik hier voor de specificaties STAP-aanmeldingsbewijs
STAP-Attribuut Waarde Verplicht/optioneel
Student Studentnummer
(Student- /klant- /inschrijvingsnummer waaronder student bij u bekend is op moment van afgifte STAP-aanmeldingsbewijs)
Alfanumeriek 1-20
Voornaam Alfanumeriek, 1-200
Tussenvoegsel (Voorvoegsel geslachtsnaam) Alfanumeriek, 1-10 Optioneel
Achternaam (Geslachtsnaam) Alfanumeriek, 1-200 Verplicht
Geboortedatum Numeriek, 8,
“yyyy-MM-dd”
Verplicht
Straatnaam Alfanumeriek, 1-34 Verplicht indien adres in Nederland
Huisnummer Numeriek, 1-5 Verplicht indien adres in Nederland
Huisnummertoevoeging Alfanumeriek, 1-10 Optioneel en alleen indien adres in Nederland
Postcode Alfanumeriek, 1-6 Verplicht indien adres in Nederland
Woonplaats Alfanumeriek, 1-80 Verplicht
Regel 1 adres buitenland Alfanumeriek, 1-35 Verplicht indien adres niet in Nederland
Regel 2 adres buitenland Alfanumeriek, 1-35 Verplicht indien adres niet in Nederland
Regel 3 adres buitenland Alfanumeriek, 1-35 Verplicht indien adres niet in Nederland
Land Alfanumeriek, 1-35 Verplicht indien adres niet in Nederland
Alfanumeriek, 1-200 Alfanumeriek, 1-200
Opleider Opleider Id
(In STAP-scholingsregister bekend als ‘OnderwijsAanbiederCode’. De unieke aanduiding van een opleider voor uitwisseling in de keten. Deze code wordt in het STAP-scholingsregister aangemaakt.)
Alfanumeriek, 7, “***A***” waarbij * 0 t/m 9 mag zijn Verplicht
Naam uitvoerend opleider
(Dezelfde weergave zoals opgenomen in het STAP-scholingsregister bij het opleider ID)
Alfanumeriek, 1-255 Verplicht
KvK-nummer rechtspersoon opleider
(De unieke identificatie van de rechtspersoon die uitvoerings-verantwoordelijk is voor de levering van de STAP erkende scholing. UWV gebruikt dit KvK-nummer voor authenticatie, mijnSTAP, administratieve verwerking, facturatie en betaling. Dit KvK-nummer dient ook opgenomen te zijn in het STAP-scholingsregister.)
Numeriek, 8 Verplicht
Opleiding Opleiding Id (De unieke identificatie van een door de opleider verzorgde opleiding voor uitwisseling in de STAP-keten. Dit is de code van de opleiding zoals deze bij DUO bekend is, waarvoor de opleider de student aanmeldt. In STAP-scholingsregister is dit gegevens bekend als ‘AangebodenOpleidingCode’. Opleiders die het STAP-scholingsregister handmatig vullen of via EDU-DEX beschikken niet standaard over dit Id. Zij vullen dit veld niet.) Alfanumeriek, 36, “********-****-****-****-************” waarbij * a t/m f, A t/m F of 0 t/m 9 mag zijn, dus 5 groepen respectievelijk 8,4,4,4 en 12 karakters lang gescheiden door ‘–‘, oftewel 36 karakters lang Optioneel
Naam opleiding (zoals deze is opgenomen in het STAP- scholingsregister) Alfanumeriek, 1-255 Verplicht
Scholing

Scholing Id
(Scholing Id is de identificatie van een scholingsactiviteit met een geplande start- en einddatum en een plaatsnaam.
Scholing Id is in het STAP-scholingsregister bekend als ‘Aangeboden-opleidingcohortcode’.
Dit is een door de opleider zelf bepaald  identificerend kenmerk van een aangeboden cohort.
Er worden hier drie situaties onderscheiden: 

 1. Voor opleiders die hun scholingsaanbod handmatig via het RIO-portaal (H2M) opvoeren geldt: Scholing Id dient uniek te zijn binnen de opleider.
 2. Voor opleiders die hun scholingsaanbod geautomatiseerd (ook wel M2M genoemd) opvoeren geldt: Gebruik de huidige definitie en vulling, dat wil zeggen de waarde in de M2M-koppeling in het veld ‘Aangeboden-opleidingcohortcode’. Aanvullende advies is om wel een unieke waarde binnen de opleider te gebruiken.
 3. Voor opleiders die hun scholingsaanbod via EDU-DEX opvoeren geldt: Scholing Id dient uniek te zijn binnen de opleider. Bij EDU-DEX is dit attribuut bekend als “programRunId” en binnen het Scholingsregister als ‘Aangeboden-opleidingcohortcode’.)
Alfanumeriek, 1-60 Verplicht
Startdatum scholing
(Dit gegeven op het STAP-aanmeldingsbewijs is leidend boven de waarde in het Scholingregister)
Numeriek, 8, “yyyy-MM-dd” Verplicht
Einddatum scholing
(Dit gegeven op het STAP-aanmeldingsbewijs is leidend boven de waarde in het Scholingregister)
Numeriek, 8, “yyyy-MM-dd” Verplicht
Plaatsnaam scholing
(Dit gegeven op het STAP-aanmeldingsbewijs is leidend boven de waarde in het Scholingregister. Indien het een online scholing betreft, dan “ONLINE” aangeven)
Alfanumeriek, 1-80 Verplicht
STAP-subsidiebedrag
(Het subsidiabele bedrag dat door opleider is vastgesteld voor de scholing van max. 1 jaar.
Dit gegeven op het STAP-aanmeldingsbewijs is leidend boven de waarde in het Scholingregister.
Het subsidiebedrag mag nooit hoger zijn dan in het STAP-scholingsregister is opgenomen.
Numeriek, 4-7, “****,**” waarbij * 0 t/m 9 mag zijn, max. 1000,00 Verplicht

Hoe verloopt de aanvraag van de subsidie STAP-budget?

 • De student oriënteert zich op een opleiding die hij wil volgen. Dit wordt op het voorportaal van STAP-budget gefaciliteerd.
 • De student meldt zich bij de opleider aan en geeft aan welke erkende opleiding hij/zij wil volgen en hiervoor de subsidie STAP-budget te willen aanvragen. De opleider verstrekt het STAP-aanmeldingsbewijs aan de student. Hierbij zijn de laatste afspraken over het subsidiebedrag voor maximaal één studiejaar opgenomen.
 • De student logt in met DigiD op de applicatie STAP-budget en start de aanvraag. Daar moet hij het STAP-aanmeldingsbewijs (PDF) uploaden.
 • De student selecteert een scholingsactiviteit uit het STAP-scholingsregister. Hiervoor krijgt hij een aantal zoekfilters aangeboden om de juiste keuze te maken.

Let op: deze keuze van scholing moet 1-op-1 overeenkomen met een aantal gegevens op het STAP-aanmeldingsbewijs. Dit is specifiek voor het Opleider ID en scholings Id. Locatie, startdatum en subsidiebedrag mogen afwijken t.o.v. het STAP-scholingsregister. Het subsidiebedrag mag nooit hoger zijn dan in het STAP-scholingsregister is opgenomen. Zorg er daarom voor dat de gegevens van opleider en scholing in elk geval gelijk zijn.

Vereenvoudigd proces door verstrekking van vooraanmelding bij UWV
Het aanvraagproces kan voor studenten worden vereenvoudigd. U kunt daaraan bijdragen door vooraanmeldgegevens aan UWV te verstrekken. Daardoor hoeft de student enkel na het inloggen met DigiD het studentnummer in te voeren. Dat is voor de student makkelijk en voorkomt fouten.
U kunt uw gegevens van meerdere aanmeldingen gebundeld en vooraf uploaden op het STAP-opleidersportaal. We noemen dit de ‘vooraanmelding’. De aanmeldgegevens worden dan direct getoond zodra een student STAP-budget aanvraagt via de STAP-applicatie.

Voor toegang tot uw informatie en de mogelijkheid voor het aanleveren van het bestand logt u in met EHerkenning. U kunt dan uw CSV- of XML bestand aanleveren.

De gegevens die u als opleider dan aanlevert zijn:

Klik hier voor de specificaties vooraanmelding
STAP-Attribuut Waarde Verplicht
Student Studentnummer
(Student- /klant- /inschrijvingsnummer waaronder student bij u bekend is op moment van afgifte STAP-aanmeldingsbewijs)
Alfanumeriek 1-20 Verplicht
Geboortedatum Numeriek, 8, “yyyy-MM-dd” Verplicht
Opleider Opleider Id
(In STAP-scholingsregister bekend als ‘OnderwijsAanbiederCode’. De unieke aanduiding van een opleider voor uitwisseling in de keten. Deze code wordt in het STAP-scholingsregister aangemaakt.)
Alfanumeriek, 7, “***A***” waarbij * 0 t/m 9 mag zijn Verplicht
Opleiding

Opleiding Id
(De unieke identificatie van een door de opleider verzorgde opleiding voor uitwisseling in de STAP-keten.

 Dit is de code van de opleiding zoals deze bij DUO bekend is, waarvoor de opleider de student aanmeldt. In STAP-scholingsregister is dit gegevens bekend als ‘AangebodenOpleidingCode’.

Opleiders die het STAP-scholingsregister handmatig vullen of via EDU-DEX beschikken niet standaard over dit Id.

Zij vullen dit veld niet.)

Alfanumeriek, 36,

“********-****-****-****-************” waarbij * a t/m f, A t/m F of 0 t/m 9 mag zijn, dus 5 groepen respectievelijk 8,4,4,4 en 12 karakters lang gescheiden door ‘–‘, oftewel 36 karakters lang

Optioneel
Scholing

Scholing Id
(Scholing Id is de identificatie van een scholingsactiviteit met een geplande start- en einddatum en een plaatsnaam.

Scholing Id is in het STAP-scholingsregister bekend als ‘Aangeboden-opleidingcohortcode’.

Dit is een door de opleider zelf bepaald  identificerend kenmerk van een aangeboden cohort.
Er worden hier drie situaties onderscheiden: 

 1. Voor opleiders die hun scholingsaanbod handmatig via het RIO-portaal (H2M) opvoeren geldt: Scholing Id dient uniek te zijn binnen de opleider.
 2. Voor opleiders die hun scholingsaanbod geautomatiseerd (ook wel M2M genoemd) opvoeren geldt: Gebruik de huidige definitie en vulling, dat wil zeggen de waarde in de M2M-koppeling in het veld ‘Aangeboden-opleidingcohortcode’. Aanvullende advies is om wel een unieke waarde binnen de opleider te gebruiken.
 3. Voor opleiders die hun scholingsaanbod via EDU-DEX opvoeren geldt: Scholing Id dient uniek te zijn binnen de opleider. Bij EDU-DEX is dit attribuut bekend als “programRunId” en binnen het Scholingsregister als ‘Aangeboden-opleidingcohortcode’.)
Alfanumeriek, 1-60 Verplicht
Startdatum scholing
(Dit gegeven is leidend vanuit het STAP-aanmeldingsbewijs en moet derhalve overeenkomen.)
Numeriek, 8, “yyyy-MM-dd”” Verplicht
Einddatum scholing
(Dit gegeven is leidend vanuit het STAP-aanmeldingsbewijs en moet derhalve overeenkomen.)
Numeriek, 8, “yyyy-MM-dd”” Verplicht
Plaatsnaam scholing
(Plaatsnaam van scholingslocatie. Indien het een online scholing betreft, dan “ONLINE” aangeven)
Alfanumeriek, 1-80 Verplicht

STAP-subsidiebedrag
(Het subsidiabele bedrag dat door opleider is vastgesteld voor de scholing van max. 1 jaar.

Dit gegeven op het STAP-aanmeldingsbewijs is leidend boven de waarde in het Scholingregister.

Het subsidiebedrag mag nooit hoger zijn dan in het STAP-scholingsregister is opgenomen. Dit bedrage moet overeenkomstig zijn met die in het STAP-aanmeldingsbewijs.

Numeriek, 4-7, “****,**” waarbij * 0 t/m 9 mag zijn, max. 1000,00 Verplicht

NB: Bij de verwerking wordt het KvK nummer van de opleider waarmee wordt ingelogd automatisch meegenomen in de verwerking. En derhalve bewust niet uitgevraagd.

De opbouw van uw XML of CSV is afhankelijk of u gebruik maakt van de geautomatiseerde uitwisseling vanuit uw administratiepakket (M2M) koppeling met het STAP-scholingsregister (genaamd standaard) of van de handmatige opvoer in het RIO portaal (H2M) en EDU-DEX (genaamd H2M en EDU-DEX).
De technische specificaties van deze bestandsopbouw met daarbij passende voorbeelden voor een XML of CSV worden nog bijgewerkt, met de bedoeling om deze zeer binnenkort te publiceren.

Let op:

Het KvK nummer van opleiders wordt gebruikt als unieke identificatie van de rechtspersoon die uitvoeringsverantwoordelijk is voor de levering van de STAP erkende scholing. UWV gebruikt dit KvK-nummer voor authenticatie (EHerkenning) voor mijnSTAP, de administratieve verwerking, facturatie en betaling. Het KvK-nummer dat behoort bij het Opleider ID op het STAP-aanmeldingsbewijs wordt gebruikt voor de afrekening conform de bijbehorende specificaties van dit KvK-nummer zoals vastgelegd bij UWV en Tie-Kinetix.