STAP-budget


Bekijk de laatste meldingen >

Hier vindt u de meest belangrijke informatie die van toepassing is voor de aankomende aanvraagperiode.

STAP-budget. Meer informatie over:

Meldingen

Bekijk het overzicht van de meest actuele, belangrijke meldingen van de huidige of aankomende aanvraagperiode.

1. Toelating STAP-scholingsregister

De opleider moet toegelaten worden in het STAP-scholingsregister van DUO.

3. Financiële aansluiting

De verzending van de inkooporder en de verwerking van de e-factuur verloopt via de STAP-broker ‘TIE Kinetix’.

5. Vooraanmeldingen

U kunt het aanvraagproces van uw studenten vereenvoudigen door vooraanmeldingen aan UWV te verstrekken.

eHerkenning

Met eHerkenning kunt u inloggen op het STAP-opleidersportaal en uw scholingsaanbod registreren.

2. Registreren scholingsaanbod

Het scholingsaanbod wordt in het STAP-scholingsregister van DUO geregistreerd.

4. STAP-aanmeldingsbewijs

Het STAP-aanmeldingsbewijs is een bevestiging die u aan de student verstrekt zodat uw student de aanvraag kan starten.

6. Bewijs van deelname

Na het afronden van de scholing, geeft u het  resultaat door aan UWV door het Bewijs van deelname te uploaden.

Meldingen

Bekijk het overzicht van de meest actuele, belangrijke meldingen.

e-Herkenning

Voor het registreren van het scholingsaanbod is e-Herkenning nodig.

1. Toelating STAP-scholingsregister

De opleider moet toegelaten worden in het STAP-scholingsregister van DUO.

2. Registreren scholingsaanbod

Het scholingsaanbod wordt in het STAP-scholingsregister van DUO geregistreerd.

3. Financiële aansluiting

De uitkering van STAP-budget verloopt via de STAP-broker ‘TIE Kinetix’.

4. STAP-aanmeldingsbewijs

De burger heeft voor de STAP-aanvraag een STAP-aanmeldingsbewijs nodig.

5. Vooraanmeldingen

U kunt het aanvraagproces van uw studenten vereenvoudigen door vooraanmeldingen aan UWV te verstrekken.

6. Bewijs van deelname

Het Bewijs van deelname wordt geüpload in het STAP-portaal van UWV.

Planning

MAART 2022

Start eerste aanvraagperiode STAP-budget.

Beperkt aantal sector- en branche organisaties voeren sector- en branche erkende opleiders op.

Na melding van de sector- en branche organisatie kunnen opleiders het scholingsaanbod via het RIO-portaal registreren.

MEI 2022

Maandag 2 mei 2022 om 10:00 uur: tweede aanvraagperiode STAP-budget

CEDEO voert vanaf half mei opleiders op

CEDEO-erkende opleiders kunnen scholingsaanbod registreren

NADER TE BEPALEN

CPION voert opleiders op 

CPION-erkende opleiders kunnen scholingsaanbod registeren

Wat is STAP-budget?

STAP-budget is een nieuwe vergoeding voor scholing en staat voor STimulering van de ArbeidsmarktPositie. Met het STAP-budget kunnen meer mensen – met name degene die dit het hardst nodig hebben- zelf meer regie nemen op hun positie op de arbeidsmarkt. Zij kunnen via UWV budget aanvragen voor het volgen van een scholingsactiviteit.

UWV en DUO voeren samen de regeling uit. UWV verzorgt voor de burger het aanvraagproces en voor de opleider de financiële afhandeling. DUO beheert het scholingsregister waarin de opleiders met de opleidingen geregistreerd worden die in aanmerking komen voor STAP-budget.

Deze site is een gezamenlijk initiatief van UWV en DUO. U vindt hier alle informatie voor opleiders waarvan hun studenten gebruik willen maken van STAP-budget.