STAP-budget voor meerjarige opleidingen

 

1. Meerjarige opleidingen

Vanaf 1 juli 2023 kunnen deelnemers jaarlijks STAP-budget aanvragen voor meerjarige (door OCW-erkende) scholingen.

Het gaat om het jaarlijks mogen aanvragen van STAP-budget waarbij de kans op toekenning even groot is als bij alle andere mensen die STAP-budget aanvragen. Het gaat hierbij niet om het verkrijgen van een voorrangsrecht op STAP-budget voor de opvolgende jaren. De burger zal verder aan de voorwaarden STAP moeten voldoen om in aanmerking te komen voor STAP-budget.

2. Afbakening

De mogelijkheid om jaarlijks STAP-budget aan te vragen voor meerjarige scholingen geldt alleen voor OCW-erkende opleidingen. In het hoger onderwijs betreft het de door de NVAO geaccrediteerde opleidingen: Associate Degrees, Bachelors en Masters (voltijd, deeltijd en duaal). In het mbo betreft het de opleidingen die vallen onder de kwalificatiestructuur (BOL, BBL en derde leerweg).

3. Werkwijze

Jaarlijks STAP-budget aanvragen

Studenten die voor een meerjarige scholing voor een opvolgend scholingsjaren STAP-budget willen aanvragen, moeten elk jaar aanvragen.

Verplicht gebruik van de vooraanmelding

Voor de opleiders die hun studenten de mogelijkheid willen bieden om voor meerjarige opleidingen gedurende meerdere jaren STAP-budget aan te vragen, wordt het gebruik van de vooraanmelding verplicht. Op de vooraanmelding geeft de opleider de start- en einddatum van de periode (het scholingsjaar) mee waarvoor het STAP-budget wordt aangevraagd. Bij het beoordelen van de subsidieaanvraag is de start- en einddatum in de vooraanmelding leidend (en niet de start- en einddatum van het cohort zoals dat in RIO is geregistreerd). Op deze manier kan ook STAP-budget worden aangevraagd voor een scholing die al is gestart. De gegevens die op de vooraanmelding moeten worden meegegeven vindt u hier:

STAP-aanmeldingsbewijs

Het STAP-aanmeldingsbewijs is ook in het geval van de meerjarige scholingen verplicht. Hier staan ook de start- en einddatum aangegeven van de periode (het scholingsjaar) waarvoor STAP-budget wordt aangevraagd. Voor elk scholingsjaar moet een nieuw STAP-aanmeldingsbewijs worden verstrekt aan de student. De gegevens op het STAP-aanmeldingsbewijs moeten dan ook 1-op-1 overeenkomen met de gegevens in de vooraanmelding, om misverstanden te voorkomen. De gegevens die op het STAP-aanmeldingsbewijs moeten worden aangegeven vindt u hier:

Jaarlijks een bewijs van deelname

Aan het eind van elk scholingsjaar van een meerjarige scholing, waarvoor STAP-budget is verleend, levert de opleider het bewijs van deelname aan UWV via de huidige werkwijze in het opleidersportaal. De gegevens die op het bewijs van deelname moeten worden aangegeven vindt u hier:

De registratie in RIO

Uitgangspunt is dat de opleiders de registratie in RIO niet hoeven aan te passen. Doordat de start- en einddatum op de vooraanmelding leidend is, kan ook STAP-budget worden aangevraagd voor een scholing waarvan het eerste jaar is afgerond (en waarbij de startdatum in RIO ook in het verleden ligt).

Voorbeeld: Een opleider biedt elk jaar een 3-jarige bachelor aan:
-Cohort A: 1 september 2020 tot 1 september 2023
-Cohort B: 1 september 2021 tot 1 september 2024
-Cohort C: 1 september 2022 tot 1 september 2025
-Enzovoort

Een student is gestart in het cohort van 1 september 2021 (cohort B) en wil subsidie aanvragen voor het 3e jaar welke start op 1 september 2023. Op de vooraanmelding staat startdatum 1 september 2023, einddatum 31 augustus 2024, en de cohortcode van cohort B.