1. Home
  2.   

Betrokken partijen

Bij het STAP-budget zijn diverse partijen betrokken. Het UWV, DUO en het ministerie van SZW maken dit budget gezamenlijk mogelijk. STAP wordt uitgebreid met het subsidiabel maken van de erkennende organisaties en de opleiders van EVC-aanbieders, Vervolgens wordt het STAP-budget toegekend voor meerjarige opleidingen en worden schoolkosten van duaal leren in het mbo en hoger onderwijs, subsidiabel gemaakt. EVC-aanbieders zijn vanaf 2022 of pas later beschikbaar. 

Om meer duidelijkheid te scheppen m.b.t. de rollen van partijen in het proces is een interactieve pdf ontwikkeld. In dit lijndiagram kunt u de pijlen volgen om te achterhalen welke handelingen u moet verrichten/ welke partijen een rol spelen bij de registratie in het STAP-scholingsregister en/of de aanvraag van het STAP-budget. 

Open de interactieve pdf ‘STAP: wie doet wat?’

STAP regeling

Meer informatie over de regeling STAP-budget en de betrokken partijen UWV, DUO, het ministerie van SZW lees je terug in de Subsidieregeling STAP-budget:

wiedoetwat.pdf
pdf, 225 kB