1. Home
  2.   

STAP-aanmeldingsbewijs

Burgers hebben bij het aanvragen van STAP-budget een STAP-aanmeldingsbewijs nodig. Het STAP-aanmeldingsbewijs is een bevestiging die u aan de student verstrekt. Veelal zal dat binnen uw inschrijvingsproces plaatsvinden.

In het STAP-aanmeldingsbewijs staat dat de student zich bij u heeft aangemeld of ingeschreven voor het volgen van een door STAP-budget erkende opleiding. Zonder dit bewijs kan de student geen aanvraag voor de subsidie STAP-budget indienen. U verstrekt het STAP-aanmeldingsbewijs in PDF-formaat, bijvoorbeeld via email aan de student.

Hoe verloopt de aanvraag van de subsidie STAP-budget?

  • De student oriënteert zich op een opleiding die hij wil volgen. Dit wordt op het STAP-portaal van STAP-budget gefaciliteerd.
  • De student meldt zich bij de opleider aan en geeft aan welke erkende opleiding hij/zij wil volgen en hiervoor de subsidie STAP-budget te willen aanvragen. De opleider verstrekt het STAP-aanmeldingsbewijs aan de student. Hierbij zijn de laatste afspraken over het subsidiebedrag voor maximaal één studiejaar opgenomen.
  • De wettelijke voorwaarden voor STAP-budget geven aan dat de opleiding mag starten 4 weken na indiening van de aanvraag, maar binnen 3 maanden na de aanvraagperiode. Dit is toegevoegd om te borgen dat de burger zeker weet dat er STAP-budget toegekend of afgewezen is.
  • De student logt in met DigiD op de applicatie STAP-budget en start de aanvraag. Daar moet hij het STAP-aanmeldingsbewijs (PDF) uploaden.
  • De student selecteert een scholingsactiviteit uit het STAP-scholingsregister. Hiervoor krijgt hij een aantal zoekfilters aangeboden om de juiste keuze te maken.

Let op: deze keuze van scholing moet 1-op-1 overeenkomen met een aantal gegevens op het STAP-aanmeldingsbewijs. Dit is specifiek voor het Opleider ID en scholings Id. Locatie, startdatum en subsidiebedrag mogen afwijken t.o.v. het STAP-scholingsregister. Het subsidiebedrag mag nooit hoger zijn dan in het STAP-scholingsregister is opgenomen. Zorg er daarom voor dat de gegevens van opleider en scholing in elk geval gelijk zijn.

STAP-aanmeldingsbewijs vereisten en specificaties

Het STAP-aanmeldingsbewijs dient te voldoen aan de volgende vereisten:

NB: De voorgaande specificatie voor “STAP-aanmeldingsbewijs” blijft eveneens geldig.

Bekijk hier alle informatie over “vooraanmeldingen”

Let op:

Het KvK nummer van opleiders wordt gebruikt als unieke identificatie van de rechtspersoon die uitvoeringsverantwoordelijk is voor de levering van de STAP erkende scholing. UWV gebruikt dit KvK-nummer voor authenticatie (EHerkenning) voor het inloggen op het STAP-opleidersportaal, de administratieve verwerking, facturatie en betaling. Het KvK-nummer dat behoort bij het Opleider ID op het STAP-aanmeldingsbewijs wordt gebruikt voor de afrekening conform de bijbehorende specificaties van dit KvK-nummer zoals vastgelegd bij UWV en Tie-Kinetix.