1. Home
  2.  # 

Bewijs van deelname

Als uw student een STAP-gesubsidieerde scholing heeft gevolgd, dan moet u UWV informeren over het resultaat daarvan. De regeling STAP-budget schrijft voor dat u hiervoor een bewijs van deelname binnen 3 maanden na het einde van de scholing aan UWV verstrekt. Het bewijs van deelname is dus uw terugkoppeling aan UWV over de opleiding en het resultaat ervan. Dit resultaat kan succesvol zijn (bijv. er is een certificaat behaald, er was sprake van 80% aanwezigheid of er een toets is gedaan) of niet succesvol (bijv. de student heeft niet/beperkt deelgenomen of de opleiding is niet doorgegaan omdat er een te beperkt aantal deelnemers waren).

Aanleveren van het bewijs van deelname

Het aanleveren van het bewijs van deelname kunt u straks doen in het STAP-opleidersportaal. Dit doet u door:

  •  invullen van het resultaat per student of;
  • gebundeld vullen van het bewijs van deelname voor meerdere studenten door het uploaden van een bestand in XML-formaat of CSV-formaat.

Invullen resultaat bewijs van deelname per individu
Voor het gebruik van en het inloggen op het Opleidersportaal hebt u e-Herkenning nodig. Via de optie “Bewijs van deelname” is het altijd mogelijk om de uitkomst handmatig op te voeren. Deze functionaliteit is te vinden onder de button ‘Bewijs van deelname’. Daar vindt u een overzicht van alle aanvragen waar nog een resultaat van deelname voor moet worden doorgegeven.

Bekijk de upload-voorbeelden van bewijs van deelname

Figuur 1: voorbeeld webpagina STAP-applicatie Opleidersportaal – verwerking Bewijs van deelname (totaaloverzicht)

Figuur 1

Figuur 2: voorbeeld webpagina STAP-applicatie Opleidersportaal – verwerking Bewijs van deelname (selectie burger)

Figuur 3: voorbeeld webpagina STAP-applicatie Opleidersportaal – verwerking Bewijs van deelname (resultaat ingeven)

Figuur 2

 Invullen bewijs van deelname voor meerdere individuen in bulk

UWV biedt de mogelijkheid om de bewijzen van deelname in bulk door te geven. Dit doet u via het opleidersportaal door een XML- of CSV-bestand up te loaden. UWV verwerkt deze en stelt vervolgens de subsidie formeel vast.

De technische specificatie van deze XML of CSV bestandsopbouw vind u hieronder:

NB: De voorgaande specificatie voor “bewijs van deelname” blijft eveneens geldig.

Let op: Klik hier voor tips gebruik Excel om CSV te maken

Hieronder vindt u tips om in Excel een CSV te maken. Wanneer het niet lukt om CSV-bestand met Bewijzen van Deelname te uploaden, vragen wij u naar de volgende onderdelen in het bestand te controleren.

  • Geboortedatum: 4 cijfers (het jaartal), gevolgd door een streepje (“-“), gevolgd door 2 cijfers (de maand), gevolgd door een streepje (“-“), gevolgd door 2 cijfers (de dag).
    Bijvoorbeeld: “2022-03-01” [jjjj-mm-dd].

Aanvullende instructie – omzetten datum [dd-mm-jjjj] naar [jjjj-mm-dd]
1. Start Excel op en open het CSV-bestand;
2. Selecteer een hele kolom met een datum, bijvoorbeeld geboortedatum;
3. Zet de cursor op de geselecteerde kolom, rechtermuisklik en kies Celeigenschappen;
4. Kies ‘Aangepast’;
5. Maak de inhoud onder ‘Type’ leeg en vul in ‘jjjj-mm-dd’ gevolgd door <ENTER>;
6. Toets in <Ctrl> + <S> om het gewijzigde CSV bestand op te slaan.

  • Scheidingsteken “;” in plaats van “,”.
    Excel heeft de optie ‘Opslaan als’ + ‘CSV gescheiden door lijstscheidingsteken’ (*.CSV). Dit geeft alleen helaas nog steeds een scheidingsteken “;” in plaats van “,”.

Aanvullende instructie 2 voor opleiders – omzetten “;” naar “,”
1. Open verkenner en zoek het CSV bestand op;
2. Rechtermuisklik op het CSV-bestand en kies ‘Openen met’ Wordpad;
3. Toets in <Ctrl> + <H> en vul in bij “Zoeken naar” “;” en bij “Vervangen door” “,”;
4. Klik op ‘Alles vervangen’;
5. Toets in <Ctrl> + <S> om het gewijzigde CSV bestand op te slaan.

Voorbeelden uploadbestanden bewijs van deelname

Ter illustratie van de specificatie kunt u hieronder voorbeelden van de bewijs van deelname downloaden en bekijken. Zowel de XML-versie als de CSV-versie, beiden met en zonder opleidersId. Wanneer u over de opleidersId’s beschikt dan bekijkt u die met en anders die zonder.