Aansluiten als nieuwe opleider

Om u aan te kunnen sluiten als STAP-opleider bent u aangesloten bij één van de erkende organisaties. In het stappenplan hieronder leest u welke stappen u moet nemen en welke aanvullende documentatie u nodig heeft om gebruik te kunnen maken van STAP-budget. Bekijk ook de reeks informatie- en instructievideo’s.

Let op: pas nadat u het gehele aansluitproces bij DUO en UWV heeft doorlopen, kunt u gebruik maken van STAP-budget. Bekijk de doorlooptijd van het aansluiten per onderwerp in het stappenplan.

Het aansluitproces bestaat uit verschillende stappen die door verschillende ketenpartners worden uitgevoerd. UWV verzorgt voor de burger het aanvraagproces en voor de opleider de financiële afhandeling via de STAP-broker TIE Kinetix. DUO beheert het scholingsregister waarin de opleiders met de opleidingen geregistreerd worden die in aanmerking komen voor STAP-budget.

Let op: het is van belang dat u alle stappen bij alle betrokken partijen volledig afrondt voordat u gebruik kunt maken van STAP-budget.

Bekijk ook: informatie over het afwegingskader arbeidsgerichtheid en de toetsingskamer

Bekijk de video